CLAUDE PANIER

Copyright

Utopia: A vision of a new world

...........................................................

IJZERENBERG - UTOPIA 2016


................................................................................................

Plus que l’évocation ou la critique du texte « Utopia » de Thomas More, Il s’agit ici de la mise en scène et de l’ébauche
du processus et de la production de la pensée dans sa propre élaboration. L’imaginaire dans sa constitution.
La perspective d’une Utopie ! Comment penser l’infini de la pensée dès lors qu’elle s’invente dans la coulée,
la percolation et le rhizomique de sa percussion, son tremblement ou sa déflagration ?!

L’Utopie n’est pas une fin en soi, elle n’en n’est que l’esquisse !
................................................................................................

Het gaat me niet zozeer om een weergave of kritiek van Thomas More’s « Utopia », ik wil veeleer tonen hoe deze
ideeën zijn ontstaan en uitgewerkt. Verbeelding in opbouw. Het plannen van een Utopie !
Hoe nadenken over het oneindige van gedachten gezien ze druppelsgewijs ontstaan en de rhizomatische verspreiding
van zijn eigen trilling of verbranding ?!

De Utopie is niet het eigenlijke doel, maar slechts een aanzet ertoe!
................................................................................................

Rather than the rendition or critique of the text of Thomas More’s« Utopia », what this is about is the staging and
sketching of the process and production of thought in its own making. The imaginary in its constitution.
How should one think the infinity when thought makes itself up in the casting, percolation, and rhizomatic
spreading of its own clashing, trembling or blasting ?!

Utopia is not an end in itself, it is only a sketch of an end !